User Tools

Site Tools


4381--8316-wolkenstein-la-gi

Wolkenstein
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8316
Tên thay thế 3002 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6419902
Viễn điểm quỹ đạo 3.3526092
Độ lệch tâm 0.1185432
Chu kỳ quỹ đạo 1895.3686982
Độ bất thường trung bình 82.22208
Độ nghiêng quỹ đạo 9.53651
Kinh độ của điểm nút lên 294.63978
Acgumen của cận điểm 51.53564
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.4

8316 Wolkenstein (3002 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8316 Wolkenstein
4381--8316-wolkenstein-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)