User Tools

Site Tools


4382--8485-satoru-la-gi

Satoru
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 29 tháng 3 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8485
Tên thay thế 1989 FL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3123013
Viễn điểm quỹ đạo 3.2003701
Độ lệch tâm 0.1610959
Chu kỳ quỹ đạo 1671.4622932
Độ bất thường trung bình 62.97302
Độ nghiêng quỹ đạo 8.98026
Kinh độ của điểm nút lên 345.29011
Acgumen của cận điểm 229.38859
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

8485 Satoru (1989 FL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 3 năm 1989 bởi T. Seki ở Geisei. Tiểu hành tinh đặt tên theo vợ của Minoru Honda.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8485 Satoru
4382--8485-satoru-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)