User Tools

Site Tools


4383--8651-alineraynal-la-gi

Alineraynal
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 29 tháng 12 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8651
Tên thay thế 1989 YU5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.6549053
Viễn điểm quỹ đạo 2.9320505
Độ lệch tâm 0.2784298
Chu kỳ quỹ đạo 1268.6454317
Độ bất thường trung bình 156.39328
Độ nghiêng quỹ đạo 2.03674
Kinh độ của điểm nút lên 271.62949
Acgumen của cận điểm 106.10105
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

8651 Alineraynal (1989 YU5) là một thiên thạch xuyên Sao Hỏa được phát hiện vào ngày 29 tháng 29 năm 1989 bởi E. W. Elst tại trạm thiên văn Haute-Provence.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8651 Alineraynal
4383--8651-alineraynal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)