User Tools

Site Tools


4384--8781-yurka-la-gi

Yurka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 1 tháng 4 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8781
Tên thay thế 1976 GA2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9653426
Viễn điểm quỹ đạo 2.7645736
Độ lệch tâm 0.1689736
Chu kỳ quỹ đạo 1328.4145096
Độ bất thường trung bình 305.64986
Độ nghiêng quỹ đạo 2.22931
Kinh độ của điểm nút lên 159.03702
Acgumen của cận điểm 29.88166
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

8781 Yurka (1976 GA2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 4 năm 1976 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8781 Yurka
4384--8781-yurka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)