User Tools

Site Tools


4385--8946-yoshimitsu-la-gi

Yoshimitsu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 1 tháng 2 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8946
Tên thay thế 1997 CO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5781958
Viễn điểm quỹ đạo 3.1788548
Độ lệch tâm 0.1043345
Chu kỳ quỹ đạo 1783.8301152
Độ bất thường trung bình 216.90577
Độ nghiêng quỹ đạo 2.02582
Kinh độ của điểm nút lên 174.70630
Acgumen của cận điểm 211.70407
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

8946 Yoshimitsu (1997 CO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 2 năm 1997 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8946 Yoshimitsu
4385--8946-yoshimitsu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)