User Tools

Site Tools


4386--9062-ohnishi-la-gi

Ohnishi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 27 tháng 11 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9062
Tên thay thế 1992 WO5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2497733
Viễn điểm quỹ đạo 2.4147161
Độ lệch tâm 0.0353614
Chu kỳ quỹ đạo 1300.9469810
Độ bất thường trung bình 161.97052
Độ nghiêng quỹ đạo 4.12428
Kinh độ của điểm nút lên 98.13052
Acgumen của cận điểm 284.31843
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

9062 Ohnishi (1992 WO5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 11 năm 1992 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9062 Ohnishi
4386--9062-ohnishi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)