User Tools

Site Tools


4387--9206-yanaikeizo-la-gi

Yanaikeizo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 1 tháng 9 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9206
Tên thay thế 1994 RQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9488334
Viễn điểm quỹ đạo 3.0257000
Độ lệch tâm 0.2164759
Chu kỳ quỹ đạo 1432.7880898
Độ bất thường trung bình 153.84828
Độ nghiêng quỹ đạo 1.81597
Kinh độ của điểm nút lên 37.49581
Acgumen của cận điểm 342.94697
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

9206 Yanaikeizo (1994 RQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 1994 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9206 Yanaikeizo
4387--9206-yanaikeizo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)