User Tools

Site Tools


4388--9376-thionville-la-gi

Thionville
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 20 tháng 7 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9376
Đặt tên theo Thionville
Tên thay thế 1993 OU7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5877311
Viễn điểm quỹ đạo 2.8177009
Độ lệch tâm 0.0425442
Chu kỳ quỹ đạo 1622.9272008
Độ bất thường trung bình 59.56999
Độ nghiêng quỹ đạo 2.01742
Kinh độ của điểm nút lên 164.42115
Acgumen của cận điểm 195.96925
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

9376 Thionville (1993 OU7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 7 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9376 Thionville
4388--9376-thionville-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)