User Tools

Site Tools


4389--9544-scottbirney-la-gi

Scottbirney
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 1 tháng 3 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9544
Tên thay thế 1984 EL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9119222
Viễn điểm quỹ đạo 3.4797346
Độ lệch tâm 0.0888365
Chu kỳ quỹ đạo 2086.7652652
Độ bất thường trung bình 75.32262
Độ nghiêng quỹ đạo 5.88953
Kinh độ của điểm nút lên 57.00979
Acgumen của cận điểm 113.46311
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

9544 Scottbirney (1984 EL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1984 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9544 Scottbirney
4389--9544-scottbirney-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)