User Tools

Site Tools


4393--10366-shozosato-la-gi

Shozosato
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 24 tháng 11 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10366
Tên thay thế 1994 WD4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9116679
Viễn điểm quỹ đạo 2.5720165
Độ lệch tâm 0.1472781
Chu kỳ quỹ đạo 1226.0437856
Độ bất thường trung bình 344.48884
Độ nghiêng quỹ đạo 4.17276
Kinh độ của điểm nút lên 162.43057
Acgumen của cận điểm 278.01089
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

10366 Shozosato (1994 WD4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 11 năm 1994 bởi K. Endate và K. Watanabe[1] ở Kitami.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 30 tháng 11 năm 2010. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10366 Shozosato
4393--10366-shozosato-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)