User Tools

Site Tools


4394--10549-helsingborg-la-gi

Helsingborg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10549
Đặt tên theo Helsingborg
Tên thay thế 1992 RM2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1230830
Viễn điểm quỹ đạo 2.9962442
Độ lệch tâm 0.1705617
Chu kỳ quỹ đạo 1495.7973703
Độ bất thường trung bình 308.53600
Độ nghiêng quỹ đạo 13.68999
Kinh độ của điểm nút lên 340.58514
Acgumen của cận điểm 348.15456
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

10549 Helsingborg (1992 RM2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10549 Helsingborg
4394--10549-helsingborg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)