User Tools

Site Tools


4395--10726-elodie-la-gi

10726 Elodie (tên chỉ định: 1987 BS2) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 28 tháng 1 năm 1987. Nó được đặt theo tên Elodie Bouteille, a student ở Langres, Haute-Marne, France.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
  • JPL Small-Body Database Browser
4395--10726-elodie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)