User Tools

Site Tools


4396--7670-kabel-la-gi

7670 Kabeláč là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1343.2090540 ngày (3.68 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 20 tháng 8 năm 1995, ở Đài thiên văn Ondřejov bởi Lenka Šarounová.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 3 tháng 5 năm 2008. 
4396--7670-kabel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)