User Tools

Site Tools


4397--8019-karachkina-la-gi

Karachkina
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. D. Schmadel và F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 14 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8019
Đặt tên theo Lyudmila Karachkina
Tên thay thế 1990 TH12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0182318
Viễn điểm quỹ đạo 2.7189000
Độ lệch tâm 0.1479098
Chu kỳ quỹ đạo 1331.4554387
Độ bất thường trung bình 240.53022
Độ nghiêng quỹ đạo 4.15786
Kinh độ của điểm nút lên 245.15976
Acgumen của cận điểm 231.62863
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

8019 Karachkina (1990 TH12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 10 năm 1990, bởi L. D. Schmadel và F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8019 Karachkina
4397--8019-karachkina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)