User Tools

Site Tools


4398--8166-buczynski-la-gi

Buczynski
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi B. G. W. Manning
Nơi khám phá Stakenbridge
Ngày khám phá 12 tháng 1 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8166
Tên thay thế 1991 AH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0586899
Viễn điểm quỹ đạo 2.7322005
Độ lệch tâm 0.1405815
Chu kỳ quỹ đạo 1354.1843110
Độ bất thường trung bình 212.59139
Độ nghiêng quỹ đạo 1.16922
Kinh độ của điểm nút lên 267.18326
Acgumen của cận điểm 255.90245
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

8166 Buczynski (1991 AH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 1 năm 1991, bởi B. G. W. Manning ở Stakenbridge.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8166 Buczynski
4398--8166-buczynski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)