User Tools

Site Tools


4399--8317-eurysaces-la-gi

Eurysaces
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8317
Đặt tên theo Eurysaces
Tên thay thế 4523 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 5.0214533
Viễn điểm quỹ đạo 5.5183823
Độ lệch tâm 0.0471477
Chu kỳ quỹ đạo 4418.7985017
Độ bất thường trung bình 50.24341
Độ nghiêng quỹ đạo 0.94753
Kinh độ của điểm nút lên 208.17885
Acgumen của cận điểm 114.00279
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.7

8317 Eurysaces (4523 P-L) là một Trojan của Sao Mộc được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8317 Eurysaces
4399--8317-eurysaces-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)