User Tools

Site Tools


4400--8652-acacia-la-gi

Acacia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8652
Đặt tên theo Acacia
Tên thay thế 1990 EA5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0483088
Viễn điểm quỹ đạo 2.8864772
Độ lệch tâm 0.1698490
Chu kỳ quỹ đạo 1415.6500824
Độ bất thường trung bình 146.32458
Độ nghiêng quỹ đạo 1.85250
Kinh độ của điểm nút lên 302.73719
Acgumen của cận điểm 350.44235
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

8652 Acacia (1990 EA5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

4400--8652-acacia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)