User Tools

Site Tools


4401--8782-bakhrakh-la-gi

Bakhrakh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8782
Tên thay thế 1976 UG2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9518259
Viễn điểm quỹ đạo 2.9228539
Độ lệch tâm 0.1991983
Chu kỳ quỹ đạo 1389.8649044
Độ bất thường trung bình 133.72938
Độ nghiêng quỹ đạo 2.21243
Kinh độ của điểm nút lên 326.45406
Acgumen của cận điểm 24.18525
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

8782 Bakhrakh (1976 UG2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1976 bởi T. M. Smirnova ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8782 Bakhrakh
4401--8782-bakhrakh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)