User Tools

Site Tools


4402--8947-mizutani-la-gi

Mizutani
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8947
Tên thay thế 1997 CH26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1812482
Viễn điểm quỹ đạo 3.3363962
Độ lệch tâm 0.2093553
Chu kỳ quỹ đạo 1673.7245928
Độ bất thường trung bình 279.00437
Độ nghiêng quỹ đạo 8.82881
Kinh độ của điểm nút lên 115.75944
Acgumen của cận điểm 270.48814
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

8947 Mizutani (1997 CH26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1997 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8947 Mizutani
4402--8947-mizutani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)