User Tools

Site Tools


4403--9063-washi-la-gi

Washi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 17 tháng 12 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9063
Tên thay thế 1992 YS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9337994
Viễn điểm quỹ đạo 2.6804588
Độ lệch tâm 0.1618157
Chu kỳ quỹ đạo 1279.9891229
Độ bất thường trung bình 197.69947
Độ nghiêng quỹ đạo 4.80571
Kinh độ của điểm nút lên 116.11553
Acgumen của cận điểm 249.38619
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

9063 Washi (1992 YS) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 12 năm 1992 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9063 Washi
4403--9063-washi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)