User Tools

Site Tools


4404--9207-petersmith-la-gi

Petersmith
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9207
Tên thay thế 1994 SF12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5225917
Viễn điểm quỹ đạo 2.9630819
Độ lệch tâm 0.0802983
Chu kỳ quỹ đạo 1659.1985831
Độ bất thường trung bình 40.45773
Độ nghiêng quỹ đạo 1.29856
Kinh độ của điểm nút lên 86.77044
Acgumen của cận điểm 233.75748
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

9207 Petersmith (1994 SF12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1994 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9207 Petersmith
4404--9207-petersmith-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)