User Tools

Site Tools


4405--9377-metz-la-gi

Metz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 15 tháng 8 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9377
Đặt tên theo Metz
Tên thay thế 1993 PJ7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8712186
Viễn điểm quỹ đạo 3.1592558
Độ lệch tâm 0.0477636
Chu kỳ quỹ đạo 1912.4085032
Độ bất thường trung bình 322.84636
Độ nghiêng quỹ đạo 2.18454
Kinh độ của điểm nút lên 332.89453
Acgumen của cận điểm 333.42016
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

9377 Metz (1993 PJ7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 8 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9377 Metz
4405--9377-metz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)