User Tools

Site Tools


4406--9545-petrovedomosti-la-gi

Petrovedomosti
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 25 tháng 6 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9545
Đặt tên theo Sankt-Peterburgskie Vedomosti
Tên thay thế 1984 MQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9866601
Viễn điểm quỹ đạo 3.4526677
Độ lệch tâm 0.2695200
Chu kỳ quỹ đạo 1638.2163846
Độ bất thường trung bình 93.78231
Độ nghiêng quỹ đạo 10.02099
Kinh độ của điểm nút lên 146.63334
Acgumen của cận điểm 167.94950
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

9545 Petrovedomosti (1984 MQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 6 năm 1984 bởi T. M. Smirnova ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9545 Petrovedomosti
4406--9545-petrovedomosti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)