User Tools

Site Tools


4407--9700-paech-la-gi

Paech
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9700
Tên thay thế 3058 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8296236
Viễn điểm quỹ đạo 2.5524438
Độ lệch tâm 0.1649496
Chu kỳ quỹ đạo 1184.6007432
Độ bất thường trung bình 342.70601
Độ nghiêng quỹ đạo 6.24477
Kinh độ của điểm nút lên 352.36814
Acgumen của cận điểm 13.40615
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

9700 Paech (3058 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9700 Paech
4407--9700-paech-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)