User Tools

Site Tools


4408--9879-mammuthus-la-gi

Mammuthus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 12 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9879
Đặt tên theo Mammoth
Tên thay thế 1994 PZ29
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7915902
Viễn điểm quỹ đạo 2.9725260
Độ lệch tâm 0.2478814
Chu kỳ quỹ đạo 1342.8483088
Độ bất thường trung bình 259.81220
Độ nghiêng quỹ đạo 3.70181
Kinh độ của điểm nút lên 236.91755
Acgumen của cận điểm 103.76956
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

9879 Mammuthus (1994 PZ29) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9879 Mammuthus
4408--9879-mammuthus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)