User Tools

Site Tools


4410--10064-hirosetamotsu-la-gi

10064 Hirosetamotsu (tên chỉ định: 1988 UO) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Takuo Kojima ở YGCO Chiyoda Station ở Nhật Bản ngày 31 tháng 10 năm 1988. Nó được đặt theo tên Tamotsu Hirose, nhà thiên văn học Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
  • JPL Small-Body Database Browser
4410--10064-hirosetamotsu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)