User Tools

Site Tools


4413--10550-malm-la-gi

10550 Malmö là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1556.6792762 ngày (4.26 năm).[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 4 tháng 5 năm 2008. 
4413--10550-malm-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)