User Tools

Site Tools


4414--10727-akitsushima-la-gi

Akitsushima
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Niijima và T. Urata
Nơi khám phá Ojima
Ngày khám phá 25 tháng 2 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10727
Tên thay thế 1987 DN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0350620
Viễn điểm quỹ đạo 3.2311104
Độ lệch tâm 0.0312868
Chu kỳ quỹ đạo 2025.6151413
Độ bất thường trung bình 284.16109
Độ nghiêng quỹ đạo 5.70958
Kinh độ của điểm nút lên 314.44650
Acgumen của cận điểm 208.84471
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

10727 Akitsushima (1987 DN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 2 năm 1987 bởi T. Niijima và T. Urata ở Ojima.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10727 Akitsushima
4414--10727-akitsushima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)