User Tools

Site Tools


4415--7671-albis-la-gi

Albis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Z. Moravec
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 22 tháng 10 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7671
Đặt tên theo Elbe
Tên thay thế 1995 UK1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8919913
Viễn điểm quỹ đạo 2.4945315
Độ lệch tâm 0.1373617
Chu kỳ quỹ đạo 1186.4078395
Độ bất thường trung bình 288.87048
Độ nghiêng quỹ đạo 1.09437
Kinh độ của điểm nút lên 29.60028
Acgumen của cận điểm 29.47978
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

7671 Albis (1995 UK1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 1995 bởi Z. Moravec ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7671 Albis
4415--7671-albis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)