User Tools

Site Tools


4416--8020-erzgebirge-la-gi

Erzgebirge
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen và L. D. Schmadel
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 14 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8020
Đặt tên theo Erzgebirge
Tên thay thế 1990 TV13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0330333
Viễn điểm quỹ đạo 2.6939645
Độ lệch tâm 0.1398205
Chu kỳ quỹ đạo 1327.1852215
Độ bất thường trung bình 320.79983
Độ nghiêng quỹ đạo 8.44490
Kinh độ của điểm nút lên 26.63549
Acgumen của cận điểm 339.74546
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

8020 Erzgebirge (1990 TV13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 10 năm 1990 bởi F. Borngen và L. D. Schmadel ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8020 Erzgebirge
4416--8020-erzgebirge-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)