User Tools

Site Tools


4417--8167-ishii-la-gi

Ishii
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8167
Tên thay thế 1991 CM3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1133740
Viễn điểm quỹ đạo 2.7479436
Độ lệch tâm 0.1305345
Chu kỳ quỹ đạo 1384.1540886
Độ bất thường trung bình 275.75566
Độ nghiêng quỹ đạo 4.55460
Kinh độ của điểm nút lên 127.51145
Acgumen của cận điểm 298.65552
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

8167 Ishii (1991 CM3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1991 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8167 Ishii
4417--8167-ishii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)