User Tools

Site Tools


4418--8318-averroes-la-gi

Averroes
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8318
Đặt tên theo Averroes
Tên thay thế 1306 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6990615
Viễn điểm quỹ đạo 3.6776781
Độ lệch tâm 0.1534666
Chu kỳ quỹ đạo 2079.4641822
Độ bất thường trung bình 343.61989
Độ nghiêng quỹ đạo 0.51451
Kinh độ của điểm nút lên 112.94364
Acgumen của cận điểm 297.40742
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

8318 Averroes (1306 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8318 Averroes
4418--8318-averroes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)