User Tools

Site Tools


4419--8489-boulder-la-gi

Boulder
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 7 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8489
Đặt tên theo Boulder
Tên thay thế 1989 TA3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7775972
Viễn điểm quỹ đạo 3.5097656
Độ lệch tâm 0.1164508
Chu kỳ quỹ đạo 2035.8990072
Độ bất thường trung bình 253.65428
Độ nghiêng quỹ đạo 5.83549
Kinh độ của điểm nút lên 147.40350
Acgumen của cận điểm 91.50733
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

8489 Boulder (1989 TA3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 10 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8489 Boulder
4419--8489-boulder-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)