User Tools

Site Tools


4420--8656-cupressus-la-gi

Cupressus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 8 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8656
Đặt tên theo Cupressus
Tên thay thế 1990 QY8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5590664
Viễn điểm quỹ đạo 3.2755370
Độ lệch tâm 0.1227968
Chu kỳ quỹ đạo 1819.9960233
Độ bất thường trung bình 110.67497
Độ nghiêng quỹ đạo 3.97598
Kinh độ của điểm nút lên 124.10785
Acgumen của cận điểm 315.58083
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

8656 Cupressus (1990 QY8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 8 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8656 Cupressus
4420--8656-cupressus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)