User Tools

Site Tools


4421--8783-gopasyuk-la-gi

Gopasyuk
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 13 tháng 3 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8783
Tên thay thế 1977 EK1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9468513
Viễn điểm quỹ đạo 2.6403725
Độ lệch tâm 0.1511854
Chu kỳ quỹ đạo 1268.7566284
Độ bất thường trung bình 338.07560
Độ nghiêng quỹ đạo 5.19781
Kinh độ của điểm nút lên 193.57895
Acgumen của cận điểm 5.88792
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

8783 Gopasyuk (1977 EK1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 3 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8783 Gopasyuk
4421--8783-gopasyuk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)