User Tools

Site Tools


4422--8952-odas-la-gi

ODAS
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8952
Đặt tên theo Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Tên thay thế 1998 EG2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4238770
Viễn điểm quỹ đạo 2.7631456
Độ lệch tâm 0.0654072
Chu kỳ quỹ đạo 1525.5647143
Độ bất thường trung bình 106.26000
Độ nghiêng quỹ đạo 2.25318
Kinh độ của điểm nút lên 49.81054
Acgumen của cận điểm 200.78098
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

8952 ODAS (1998 EG2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8952 ODAS
4422--8952-odas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)