User Tools

Site Tools


4423--9064-johndavies-la-gi

Johndavies
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 21 tháng 1 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9064
Tên thay thế 1993 BH8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1277678
Viễn điểm quỹ đạo 2.7424034
Độ lệch tâm 0.1262041
Chu kỳ quỹ đạo 1387.9370918
Độ bất thường trung bình 276.77848
Độ nghiêng quỹ đạo 8.13813
Kinh độ của điểm nút lên 120.42654
Acgumen của cận điểm 108.17510
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

9064 Johndavies (1993 BH8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 1 năm 1993 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 9064 Johndavies
4423--9064-johndavies-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)