User Tools

Site Tools


4424--9208-takanotoshi-la-gi

Takanotoshi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9208
Tên thay thế 1994 TX2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4681413
Viễn điểm quỹ đạo 3.0156245
Độ lệch tâm 0.0998371
Chu kỳ quỹ đạo 1658.3331587
Độ bất thường trung bình 330.43653
Độ nghiêng quỹ đạo 10.42958
Kinh độ của điểm nút lên 208.60163
Acgumen của cận điểm 207.25555
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

9208 Takanotoshi (1994 TX2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1994 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9208 Takanotoshi
4424--9208-takanotoshi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)