User Tools

Site Tools


4426--9548-fortran-la-gi

Fortran
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 13 tháng 2 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9548
Đặt tên theo Fortran
Tên thay thế 1985 CN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8072744
Viễn điểm quỹ đạo 2.9493906
Độ lệch tâm 0.2401086
Chu kỳ quỹ đạo 1339.6991869
Độ bất thường trung bình 175.66213
Độ nghiêng quỹ đạo 9.63140
Kinh độ của điểm nút lên 163.30550
Acgumen của cận điểm 285.00784
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

9548 Fortran (1985 CN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 2 năm 1985 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9548 Fortran
4426--9548-fortran-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)