User Tools

Site Tools


4428--9880-stegosaurus-la-gi

Stegosaurus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 12 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9880
Đặt tên theo Stegosaurus
Tên thay thế 1994 PQ31
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0354049
Viễn điểm quỹ đạo 2.5402127
Độ lệch tâm 0.1103256
Chu kỳ quỹ đạo 1263.9445561
Độ bất thường trung bình 262.31762
Độ nghiêng quỹ đạo 3.46304
Kinh độ của điểm nút lên 201.84346
Acgumen của cận điểm 232.90093
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

9880 Stegosaurus (1994 PQ31) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 8 năm 1994, bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9880 Stegosaurus
4428--9880-stegosaurus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)