User Tools

Site Tools


4430--10067-bertuch-la-gi

Bertuch
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 11 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10067
Tên thay thế 1989 AL6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0401879
Viễn điểm quỹ đạo 2.4381755
Độ lệch tâm 0.0888690
Chu kỳ quỹ đạo 1223.8619631
Độ bất thường trung bình 32.28739
Độ nghiêng quỹ đạo 1.78871
Kinh độ của điểm nút lên 112.86133
Acgumen của cận điểm 247.49232
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

10067 Bertuch (1989 AL6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 1 năm 1989 bởi F. Borngen ở Tautenburg. Nó được đặt theo tên Friedrich Justin Bertuch, an author who translated Don Quixote into German.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10067 Bertuch
4430--10067-bertuch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)