User Tools

Site Tools


4431--10208-germanicus-la-gi

10208 Germanicus (tên chỉ định: 1997 QN1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện ở Santa Lucia Stroncone Astronomical Observatory ở Stroncone, Italy, ngày 30 tháng 8 năm 1997. Nó được đặt theo tên Germanicus, an ancient Roman general, a nephew thuộc Tiberius, và a poet.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
  • JPL Small-Body Database Browser
4431--10208-germanicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)