User Tools

Site Tools


4432--10368-kozuki-la-gi

Kozuki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 7 tháng 2 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10368
Tên thay thế 1995 CM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1043740
Viễn điểm quỹ đạo 2.6779992
Độ lệch tâm 0.1199457
Chu kỳ quỹ đạo 1350.5747202
Độ bất thường trung bình 38.83295
Độ nghiêng quỹ đạo 9.96943
Kinh độ của điểm nút lên 351.04164
Acgumen của cận điểm 332.13370
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

10368 Kozuki (1995 CM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 2 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10368 Kozuki
4432--10368-kozuki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)