User Tools

Site Tools


4433--10551-g-teborg-la-gi

10551 Göteborg
Tên
Tên Göteborg
Tên chỉ định 1992 YL2
Phát hiện
Người phát hiện E. W. Elst
Ngày phát hiện 18 tháng 12 năm 1992
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0633407
Bán trục lớn (a) 2.9934769 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.8038680 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.1830858 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.18 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 11.38287°
Kinh độ (Ω) 93.13367°
Acgumen (ω) 12.35848°
Độ bất thường trung bình (M) 340.60848°

10551 Göteborg là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1891.7437053 ngày (5.18 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 18 tháng 12 năm 1992.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2008. 
4433--10551-g-teborg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)