User Tools

Site Tools


4434--10728-vladimirfock-la-gi

10728 Vladimirfock (tên chỉ định: 1987 RT5) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Lyudmila Zhuravlyova ở Đài vật lý thiên văn Crimean gần Nauchnyj, Ukraine, ngày 4 tháng 9 năm 1987. Nó được đặt theo tên Vladimir Fock, a Soviet physicist.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
  • JPL Small-Body Database Browser
4434--10728-vladimirfock-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)