User Tools

Site Tools


4436--8021-walter-la-gi

Walter
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 22 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8021
Tên thay thế 1990 UO2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8384469
Viễn điểm quỹ đạo 2.8998147
Độ lệch tâm 0.2239994
Chu kỳ quỹ đạo 1331.9317958
Độ bất thường trung bình 289.01956
Độ nghiêng quỹ đạo 23.78821
Kinh độ của điểm nút lên 236.99605
Acgumen của cận điểm 162.12578
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

8021 Walter (1990 UO2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 1990 bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8021 Walter
4436--8021-walter-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)