User Tools

Site Tools


4437--8168-rogerbourke-la-gi

Rogerbourke
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 18 tháng 3 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8168
Tên thay thế 1991 FK1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7002584
Viễn điểm quỹ đạo 3.0869592
Độ lệch tâm 0.2896674
Chu kỳ quỹ đạo 1352.6274111
Độ bất thường trung bình 248.77930
Độ nghiêng quỹ đạo 21.17559
Kinh độ của điểm nút lên 217.93287
Acgumen của cận điểm 270.67070
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

8168 Rogerbourke (1991 FK1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 3 năm 1991 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8168 Rogerbourke
4437--8168-rogerbourke-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)