User Tools

Site Tools


4438--8319-antiphanes-la-gi

Antiphanes
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 25 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8319
Tên thay thế 3365 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6366301
Viễn điểm quỹ đạo 3.7413443
Độ lệch tâm 0.1732077
Chu kỳ quỹ đạo 2080.0683002
Độ bất thường trung bình 325.67288
Độ nghiêng quỹ đạo 2.35236
Kinh độ của điểm nút lên 52.68140
Acgumen của cận điểm 11.63354
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

8319 Antiphanes (3365 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 8319 Antiphanes
4438--8319-antiphanes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)