User Tools

Site Tools


4440--8657-cedrus-la-gi

Cedrus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 8 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8657
Đặt tên theo Cedrus
Tên thay thế 1990 QE9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.687120463488083
Viễn điểm quỹ đạo 3.048280130781489
Độ lệch tâm .06297026011648663
Chu kỳ quỹ đạo 1773.777202653891
Độ bất thường trung bình 169.004414895554
Độ nghiêng quỹ đạo 1.721763301379498
Kinh độ của điểm nút lên 352.7623529416713
Acgumen của cận điểm 55.76087021500756
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

8657 Cedrus (1990 QE9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 8 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8657 Cedrus
4440--8657-cedrus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)