User Tools

Site Tools


4441--8785-boltwood-la-gi

Boltwood
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 5 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8785
Đặt tên theo Paul Boltwood
Tên thay thế 1978 RR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8765505
Viễn điểm quỹ đạo 2.6661235
Độ lệch tâm 0.1738124
Chu kỳ quỹ đạo 1250.3189182
Độ bất thường trung bình 272.04957
Độ nghiêng quỹ đạo 3.38980
Kinh độ của điểm nút lên 149.48224
Acgumen của cận điểm 161.04592
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

8785 Boltwood (1978 RR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 9 năm 1978 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8785 Boltwood
4441--8785-boltwood-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)